Angående det tomma utrymmet

Det här är en hemlighet som många inte tänker på. Det tomma utrymmet kommer att istället för att se tomt ut förhöja värdet och intrycket av det valt att ha med på bilden. Så lämna tomt utrymme där du inte har text eller något annat, det blir bara rörigt att läsa annars.